niinii

You are here

Digikonsultatsioon

Patsiendi soovil on mõnikord võimalik haigusjuhtu osaliselt käsitleda e-maili teel. E-maili saatmisel peaks arvestama, et perearst ja pereõde ei jälgi meilikirjavahetust
vastuvõtu ajal ja meilile vastamine võib jääda ka järgmisse tööpäeva.
Meilile vastatakse reeglina keskuse lahtioleku ajal, sest kehtib nõue ka kogu meilikirjavahetuse dokumenteerimise kohta.