niinii

You are here

Töövõimetuslehed

Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Võimalik on jätta teade perearstikeskuse meilile. Esimesel haiguspäeval või sellele järgneval tööpäeval peab võtma ühendust perearsti või pereõega,kellega saab täpsema aja ja esialgse meditsiiniabi kokku leppida. Töövõimetuslehte tagantjärele vormistada pole seaduslik! Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul. Näiteks haigestute reede õhtul või laupäeval, siis esmaspäeval peab sellest kindlasti perearstikskusele teada andma.

Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, aga mingil põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada (telefonitsi, automaatvastaja teel, meilitsi vm). Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võib lugeda Ravikindlustuse seadusest (eriti paragrahvid 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest.